Illustration of a Telephone
Illustration of a Telephone

404-988-1776

Message Glyph Icon

GATHONGDICH@GMAIL.COM

LISA

NGUYEN

GEORGIA THÔNG DỊCH

GEORGIA THÔNG DỊCH

GATHONGDICH

LISA NGUYEN

404-988-1776

GEORGIA TRANSLATION & INTERPRETATION

LISA NGUYEN

404-988-1776

Các dịch vụ:

Thông dịch & đưa đón:

 • Sân bay, tòa án, nhà tù, bệnh viện, văn phòng bác sĩ, trường học, an sinh xã hội, sở di trú, định cư theo hồ sơ làm việc, đầu tư EB3/ EB5…
 • Làm giấy tờ thẻ xanh
 • Hộ chiếu Mỹ & Việt Nam, passport nhanh, visa, giấy phép tái nhập cảnh…
 • Xin điện thoại miễn phí
 • Xin thực phẩm food stamp
 • Tiền già SSI, tiền tàn tật
 • Medicare, Medicaid
 • Kết hôn, công hàm độc thân, bảo lãnh
 • Điền đơn & dịch thi quốc tịch
 • Đi thông dịch tại các tiểu bang, hoặc qua điện thoại

Services:

Translation & Transport:

 • Airports, courts, jails, hospitals, doctor clinics, schools, social security administration, USCIS, employment-based immigration EB3, immigrant investor EB5…
 • Green card application
 • Vietnam & US passports, expedited passports, visas, re-entry permits…
 • Free phone
 • Food stamp application
 • SSI application, disability benefits
 • Medicare, Medicaid
 • Marriage forms, petitions for relatives
 • Application for naturalization & interview interpretation
 • Interpretation in various states of the US, or over the phone

Bằng nail & tóc: gia hạn, đổi bằng…Nhận dịch giấy tờ và thị thực công chứng.


Mua, bán, thuê & cho thuê nhà đất.

Nail & cosmetologist license: renewal, reciprocity…


Translation & notary public services.


Real estate services.


Contact me

Liên lạc với tôi

LISA

NGUYEN

email address

gathongdich@gmail.com

phone number

404-988-1776